Chi tiết biển số xe ô tô của Thành phố Hồ Chí Minh theo từng quận, huyện theo quy định mới nhất

Có thể quan tâm

 


Chi tiết biển số xe ô tô của Thành phố Hồ Chí Minh theo từng quận, huyện theo quy định mới nhất

Tp. Hồ Chí Minh (thường được gọi là Sài Gòn) là một trong hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục quan trọng nhất của Việt Nam.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương được xếp loại đô thị đặc biệt của Việt Nam. Cùng với thủ đô Hà Nội.

Biển số xe ô tô Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định mới nhất

  • Biển số xe ô tô Tp. Hồ Chí Minh quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là: 41A-xxx.xx
  • Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh là 29B-xxx.xx
  • Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Hồ Chí Minh là 41C-xxx.xx
  • Biển số xe van đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh có ký hiệu là 41D-xxx-xx
  • Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại Tp. Hồ Chí Minh có đăng ký biển số xe là 41LD-xxx.xx
  • Xe sơ-mi rơ-moóc tại Tp. Hồ Chí Minh sử dụng biển số xe 41R-xxx.xx
  • Biển số xe quân đội làm kinh tế ở Tp. Hồ Chí Minh có ký hiệu 41KT-xxx.xx

Trên đây là những thông tin về chi tiết biển số xe tại từng quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Biển số xe Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét