Mức độ suyễn nặng nhẹ

Có thể quan tâm

Mức độ suyễn nặng nhẹ


- Ngoài phân ra các loại, bệnh hen suyễn còn được phân vào mức độ năng nhẹ, từ loại nhẹ nhất đến nặng nhất.
Thường bệnh nhân sẽ biết suyễn mình mức độ nào để cố gắng kiểm soát bệnh suyễn trong mức độ đó.
Tăng độ từ nhẹ lên năng có thể sẽ cần thêm thuốc, và ngược lại, bệnh nhân có thể giảm thuốc

- Có 4 mức độ suyễn: Tùy theo triệu chứng từng cơn, triệu chứng về đêm
+ Nhẹ thỉnh thoảng: triệu chứng 2 lần/tuần hoặc 2 đêm mỗi tháng
+ Nhẹ liên tục: triệu chứng nhiều hơn 2 lần mỗi tuần nhưng không xảy ra mỗi ngày
+ Trung bình liên tục; triệu chứng 1 lần/ngày hoặc hơn 1 đêm mỗi tuần
+ Nặng liên tục: triệu chứng nhiều lần trong ngày và thường xảy ra mỗi đêm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét