Có thể nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông không?

Có thể quan tâm

Có thể nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông không? Đây là vấn đề được khá nhiều người vi phạm giao thông đặc biệt quan tâm. 


Nhiều người vì bận không thể đi nộp phạt vi phạm giao thông được. Có thể do khoảng cách địa lý xa xôi nên có thể ủy quyền cho người khác đến giải quyết xử lý vi phạm hay không? Dưới đây là một số nội dung mà bạn có thể tham khảo.

Các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông

Theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP. Cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền phạt theo một trong các hình thức sau:

Cách 1:

Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm. Thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt.

Cách 2:

Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

Cách 3:

Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định. Xử lý vi phạm hành chính hoặc nộp trực tiếp cho cảng vụ. Hoặc đại diện cảng vụ hàng không đối với trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam…

Cách 4:

Nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc nhà nước thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Có thể nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông không?

Căn cứ Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 về đại diện theo ủy quyền:

- Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

- Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Kết luận

Theo quy định của pháp luật, cá nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Do đó, có thể nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông hộ mình.

Lưu ý

Khi làm văn bản ủy quyền phải có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng. Trong văn bản ủy quyền cần ghi rõ số Chứng minh nhân dân của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiền phạt được nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước. Các giấy tờ bị tạm giữ sẽ được gửi trả qua đường bưu điện. Chi phí gửi quyết định xử phạt và chi phí gửi trả lại giấy tờ do cá nhân, tổ chức bị xử phạt chi trả.

Xem tiếp:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét