Điều kiện học bằng lái xe B1?

Có thể quan tâm

Bằng lái xe B1 là loại chứng chỉ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.Việc cấp bằng cho chủ phương tiện theo đúng quy định của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT. 


Đặc biệt theo quy định, bằng lái xe B1 không được sử dụng để hành nghề kinh doanh lái xe dịch vụ.

Điều kiện học bằng lái xe B1

Điều 7. Điều kiện đối với người học lái xe

  • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
  • Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe đủ 18 tuổi), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

Học bằng lái xe B1 trong bao lâu?

Điều 13 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về thời gian đào tạo lái xe hạng B1, B2, C như sau:

Điều 13. Đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C

Thời gian đào tạo

Hạng B1:

- Xe số tự động: 476 giờ (lý thuyết: 136, thực hành lái xe: 340).

- Xe số cơ khí (số sàn): 556 giờ (lý thuyết: 136, thực hành lái xe: 420).

Hạng B2:

588 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 420).

Hạng C:

920 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 752).

Chi phí

Giá học bằng lái xe B1 tại các trung tâm đào tạo sát hạch lấy giấy phép lái xe hiện nay tương có xu hướng tăng. Dao động từ 4 - hơn 6 triệu đồng.

Quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 trong khoản 5 và khoản 6 của Điều 16

Khoản 3 Điều 35 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định thời gian cấp giấy phép lái xe. Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

a) Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

c) Ô tô dùng cho người khuyết tật.

Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

a) Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

c) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

Thời hạn sử dụng bằng lái xe B1

Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định thời hạn của giấy phép lái xe:

Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam. Trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

Xem tiếp:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét