Quy định về phân hạng giấy phép lái xe

Có thể quan tâm

Mỗi loại bằng lái xe này đều có phân hạng khác nhau nhằm phân biệt các phương tiện. Phân hạng giúp điều khiển và đảm bảo họ có khả năng để sử dụng những loại xe này.


Quy định về phân hạng giấy phép lái xe

Căn cứ theo quy định tại điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ thì phân hạng giấy phép lái xe cụ thể như sau:

Đối với xe máy, xe mô tô

Hạng A1:

Được cấp cho người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50cc đến 175cc; người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

Hạng A2:

Được cấp cho người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175cc trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Hạng A3:

Được cấp cho người điều khiển xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho GPLX hạng A1 cùng các xe tương tự.

Hạng A4:

Được cấp cho người điều khiển các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1000 kg.

Đối với ô tô

Hạng B1 số tự động: cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe: ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ của người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3500kg và ô tô dùng cho người khuyết tật.

Hạng B1:

Số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

– Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

– Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

– Ô tô dùng cho người khuyết tật.

Hạng B2:

Cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

– Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

Hạng C:

Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên.

Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên.

Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

Hạng D:

Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

– Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.

Hạng E:

Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

– Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi.

– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D.

Hạng F:

Ngoài ra, còn có giấy phép lái xe hạng F, được cấp cho người đã có GPLX hạng B2, C, D và E để điều khiển các loại xe:

  • Ô tô tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750kg
  • Sơ mi rơ moóc
  • Ô tô khách nổi toa
– Hạng FB2:

Cấp cho người điều khiển các loại xe ở quy định tại GPLX hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe tại hạng B1, B2.

– Hạng FC:

Cấp cho người điều khiển các loại xe ở quy định tại GPLX hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe tại hạng B1, B2, C, FB2.

– Hạng FD:

Cấp cho người điều khiển các loại xe ở quy định tại GPLX hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe tại hạng B1, B2, C, D, FB2.

– Hạng FE:

Cấp cho người điều khiển các loại xe ở quy định tại GPLX hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa, các loại xe quy định tại hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD.

Thời hạn đổi giấy phép

Hạng A1, A2, A3: không có thời hạn.

Hạng A4, B1, B2: thời hạn 10 năm tính từ ngày cấp.

Hạng C, D, E, F: 5 năm.

Bằng lái xe quốc tế: dưới 3 năm và nằm trong thời hạn giấy phép lái xe nội địa.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét