Một số quy định để vượt xe đúng luật và an toàn

Có thể quan tâm

Vượt xe là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước. Vượt xe đúng luật là kĩ năng cần thiết mà mọi người đều phải học và phải biết trong quá trình lái xe. 


Nhưng cách vượt xe đúng luật và an toàn thì không phải ai cũng nắm chắc. Để đảm bảo việc vượt xe đúng luật và đảm bảo an toàn, người tham gia giao thông cần biết một số quy định sau đây:

Phải báo hiệu bằng đèn hoặc bằng còi

– Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.


Chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật

Xe xin vượt chỉ được vượt khi:

– Không có chướng ngại vật phía trước.

– Không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt.

– Xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.


Phải vượt xe về bên trái

Đối với các đường chỉ có một làn xe chạy, khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, ngoại trừ 3 trường hợp sau được vượt phải:

– Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.

– Khi xe điện đang chạy giữa đường.

– Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.


Các trường hợp được phép vượt bên phải

Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

– Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.

– Khi xe điện đang chạy giữa đường.

– Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.


Giảm tốc độ khi có xe xin vượt

Khi có xe xin vượt, nếu có đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ. Đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại cho xe xin vượt.


Các trường hợp cấm vượt xe

Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

– Trên cầu hẹp có một làn xe.

– Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế.

– Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

– Xe ưu tiên (xe cấp cứu, xe cứu hỏa…) đang phát tín hiệu ưu tiên.

– Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt.

– Không đảm bảo các điều kiện được vượt xe.


Biển báo cấm vượt

Biển số P.125 “Cấm vượt”

– Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau, đặt biển số P.125 “Cấm vượt”.

– Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định) nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

– Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số P.133 “Hết cấm vượt” hoặc đến vị trí đặt biển số P.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.

Biển số P.126 “Cấm xe ô tô tải vượt”

– Để báo cấm các loại ô tô tải vượt xe cơ giới khác, đặt biển số P.126 “Cấm xe ô tô tải vượt”.

– Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn 3.500 kg kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

– Biển không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ô tô tải.

– Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số DP.133 “Hết cấm vượt” hoặc đến vị trí đặt biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.

Xem tiếp:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét