Nội dung sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2

Có thể quan tâm

Thí sinh đạt trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe thì được cấp Giấy phép lái xe sau 15 ngày. Thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân trực tiếp đến nhận Giấy phép lái xe và hồ sơ trong giờ hành chính .


Nội dung Sát hạch gồm 3 phần:

1/Sát hạch Lý thuyết.

2/Sát hạch Thực hành trong hình.

3/Sát hạch Thực hành trên đường.

Thí sinh hoàn thành đạt cả 3 phần kiểm tra trên thì được cấp Giấy phép lái xe.

Sát hạch lý thuyết

Thực hiện trên máy vi tính có cài đặt phần mềm sát hạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

(Ngân hàng đề là 450 câu hỏi ôn tập sát hạch lái xe ôtô). Thí sinh tiếp nhận máy vi tính, nhập số báo danh, kiểm tra thông tin và chọn ô “Vào thi” để bắt đầu bài Sát hạch lý thuyết.

Mỗi đề sát hạch 30 câu hỏi

Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng. Nếu trả lời thiếu ý đúng được coi là trả lời sai. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra hoặc hết thời gian quy định tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

Thời gian làm bài: 20 phút 

Thang điểm 30, điểm đạt từ  26 điểm trở lên.

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

Phần thực hành trong hình

Thực hiện trên xe con Vios 5 chỗ ngồi. Có gắn thiết bị chấm điểm tự động tại sân sát hạch đúng theo trình tự các bài như sau:

– Bài 1:  Xuất phát.

– Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ.

– Bài 3: Ghép xe dọc vào nơi đỗ.

– Bài 4: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.

– Bài 5: Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.

– Bài 6: Qua đường vòng quanh co; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.

– Bài 7: Ghép xe ngang vào nơi đỗ.

– Bài 8: Thay đổi số trên đường bằng.

– Bài 9: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua.

– Bài 10: Dừng và khởi hành xe ngang dốc;  Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.

– Bài 11: Kết thúc.

Trong sân sát hạch, ngoài khu vực những bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ tại 05 vị trí trên sân.

Thời gian thực hiện: < 20 phút.

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên.

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

Phần thực hành lái xe trên đường

Thực hiện trên xe con Vios 5 chỗ ngồi có gắn thiết bị chấm điểm tự động trên đường giao thông công cộng. Với chiều dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định.

Các bài thực hiện:

– Xuất phát

-Tăng số tăng tốc độ

– Giảm số giảm tốc độ

– Kết thúc

Trên quãng đường 02 km, các bài Tăng số tăng tốc độ, Giảm số giảm tốc độ có thể thực hiện nhiều lần không theo thứ tự.

Trong quá trình sát hạch, thí sinh phải chấp hành quy tắc giao thông đường bộ.

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

Thí sinh sau khi đạt cả 3 phần sát hạch thì được cấp Giấy phép lái xe.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét