Nội dung chi tiết chương trình đào tạo bằng lái xe B2

Có thể quan tâm

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo bằng lái xe B2. Bộ giao thông vận tải đã có một số sự thay đổi về thời gian và nội dung thi. Do đó, các trung tâm đào tạo bằng lái xe ô tô cũng đã tiến hành cải tiến khung giờ học thực hành để phù hợp với nhu cầu này.


Nội dung chương trình đào tạo bằng lái

1. Thời gian khóa đào tạo: 92,5 ngày.

Thời gian học các môn học lý thuyết

Tổng cộng 168 giờ. Trong đó:

Pháp luật giao thông đường bộ: 90 giờ.

Cấu tạo và sửa chữa thông thường: 18 giờ.

Nghiệp vụ vận tải: 16 giờ.

Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông: 20 giờ.

* Học viên làm bài Kiểm tra kết thúc môn học

Sau khi hoàn thành thời gian học của từng môn lý thuyết. Đối với môn Cấu tạo và sửa chữa thông thường và môn Nghiệp vụ vận tải học viên có thể tự học nhưng phải được công ty kiểm tra.

* Học viên phải được kiểm tra đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu môn Pháp luật giao thông đường bộ, Kỹ thuật lái xe mới được học tiếp phần Thực hành lái xe.

Môn học Thực hành lái xe ô tô

* Số giờ học thực hành: 84 giờ.

* Số km thực hành: 1.100km.

* Các loại xe được tập trong phần thực hành lái xe:

– Xe tải 1,4 tấn (xe hiệu Transico).

– Xe con số tự động (xe VIOS 5 chỗ ngồi).

– Xe con số sàn (Xe Vios 05 chỗ ngồi).

Kiểm tra tốt nghiệp cấp Chứng chỉ Sơ cấp

Lý thuyết đến thực hành lái xe tiến, lùi trong hình chữ chi. Thực hành lái xe trong hình tổng hợp. Thực hành lái xe trên đường. Thí sinh hoàn thành đạt cả 4 phần kiểm tra trên thì được cấp Chứng chỉ Sơ cấp. Đây là điều kiện để đăng ký dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

* Phần lý thuyết:

Kiểm tra trên máy vi tính có cài đặt phần mềm sát hạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ngân hàng đề là 450 câu hỏi ôn tập sát hạch lái xe ôtô. Thí sinh tiếp nhận máy vi tính, nhập số báo danh, kiểm tra thông tin và chọn ô “Vào thi” để bắt đầu bài Kiểm tra.

Mỗi đề thi có 30 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng. Nếu trả lời thiếu ý đúng được coi là trả lời sai. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra hoặc hết thời gian quy định tất cả các câu trả lời của thí sinh. Kể cả các câu chưa trả lời hết được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

Thời gian làm bài: 20 phút.

Thang điểm 30, điểm đạt từ  26 điểm trở lên.

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thi Tiến lùi xe trong hình chữ chi

Thí sinh thực hiện 2 bài:

– Tiến xe trong hình chữ chi

– Lùi xe trong hình chữ chi

Thời gian thực hiện: 2 phút

Thang điểm: 20, điểm đạt 16

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành trong hình tổng hợp:

Thực hiện trên xe con Vios 5 chỗ ngồi tại sân sát hạch đúng theo trình tự các bài như sau:

– Bài 1:  Xuất phát

– Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

– Bài 3: Dừng xe và khởi hành ngang dốc

– Bài 4: Ghép dọc xe vào nơi đỗ

– Bài 5: Qua vệt bánh xe vào đường hẹp vuông góc

– Bài 6: Qua đường vòng quanh co

– Bài 7: Ghép xe ngang vào nơi đỗ

– Bài 8: Thay đổi số trên đường bằng

– Bài 9: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

– Bài 10:  Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

– Bài 11: Kết thúc

* Tình huống nguy hiểm:

Trong sân sát hạch, ngoài khu vực những bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ tại 05 vị trí trên sân.

Thời gian thực hiện: < 20 phút

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành lái xe trên đường:

Thí sinh thực hiện bài Kiểm tra lái xe trên đường giao thông công cộng với chiều dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định. Các bài thực hiện:

– Xuất phát

– Tăng số tăng tốc độ

–  Giảm số giảm tốc độ

– Kết thúc

Lưu ý:

Trên quãng đường 02 km, các bài Tăng số tăng tốc độ, Giảm số giảm tốc độ có thể thực hiện nhiều lần không theo thứ tự.

Trong quá trình Kiểm tra, thí sinh phải chấp hành quy tắc giao thông đường bộ.

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên.

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

Thí sinh sau khi đạt cả 3 phần Kiểm tra thì được cấp Chứng chỉ Sơ cấp và được Đăng ký dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

Xem tiếp:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét