TOP 10 giá xe của mẫu ô tô Cadillac nổi tiếng trên thế giới

Có thể quan tâm

Với sự phát triển không ngừng của hãng xe ô tô Cadillac hãng đã đạt được những thành tựu nhất định trong nền xe ô tô. Sau đây là giá của Cadillac nổi tiếng trên thế giới được tổng hợp trong bài viết này, cùng nhà ờ tìm hiểu nhé.

Danh sách các mẫu xe ô tô của hãng Cadillac:

  1. Cadilllac Escalade.
  2. Cadillac XT6.
  3. Cadillac XT5.
  4. Cadillac XT4.
  5. Cadilllac CT5.
  6. Cadilllac CT4.
  7. Cadilllac ATS
  8. Cadilllac CT6.
  9. Cadilllac XTS.
  10. Cadilllac CTS

Cadilllac Escalade

Giá xe Cadillac Escalade SUV tại Mỹ: từ 76.195 – 102.995 USD.

Giá xe Cadillac Escalade ESV SUV tại Mỹ: từ 79.195 – 105.995 USD.

Cadillac XT6

Giá xe Cadillac XT6 Luxury tại Mỹ: từ 57.798 USD.

Giá xe Cadillac XT6 Premium Luxury tại Mỹ: từ 62.498 USD.

Giá xe Cadillac XT6 Sport tại Mỹ: từ 62.498 USD.

Cadillac XT5

Giá xe Cadillac XT5 Luxury tại Mỹ: từ 44.098 USD.

Giá xe Cadillac XT5 Premium Luxury tại Mỹ: từ 51.198 USD.

Giá xe Cadillac XT5 Sport tại Mỹ: từ 56.198 USD.

Cadillac XT4

Giá xe Cadillac XT4 Luxury tại Mỹ: từ 35.795 USD.

Giá xe Cadillac XT4 Premium Luxury tại Mỹ: từ 39.795 USD.

Giá xe Cadillac XT4 Sport tại Mỹ: từ 39.995 USD.

Cadilllac CT5

Giá xe Cadillac CT5 Luxury tại Mỹ: từ 36.995 USD.

Giá xe Cadillac CT5 Premium Luxury tại Mỹ: từ 40.795 USD.

Giá xe Cadillac CT5 Sport tại Mỹ: từ 41.795 USD.

Giá xe Cadillac CT5 V-Series tại Mỹ: từ 47.795 USD.

Giá xe Cadillac CT5 V-Blackwing tại Mỹ: từ 84.990 USD.

Cadilllac CT4

Giá xe Cadillac CT4 Luxury tại Mỹ: từ 34.390 USD.

Giá xe Cadillac CT4 Premium Luxury tại Mỹ: từ 38.590 USD.

Giá xe Cadillac CT4 Sport tại Mỹ: từ 39.690 USD.

Giá xe Cadillac CT4 V-Series tại Mỹ: từ 45.890 USD.

Giá xe Cadillac CT4 V-Blackwing tại Mỹ: từ 60.985 USD.

Cadilllac ATS

Giá Cadillac ATS  Sedan tại Mỹ: từ 35.590 USD.

Giá Cadillac ATS Coupe tại Mỹ: từ 38.590 USD.

Cadilllac CT6

Giá Cadillac CT6 tại Mỹ: từ 54.790 USD.

Giá Cadillac CT6 Hybrid tại Mỹ: từ 76.090 USD.

Cadilllac XTS

Giá ô tô Cadillac XTS tại Mỹ: từ 46.590 USD.

Cadilllac CTS

Giá Cadillac CTS tại Mỹ và Châu âu: từ 46.990 USD.

Xem tiếp: TOP 3 các mẫu xe ô tô của Smart nổi tiếng trên thế giới

Đăng nhận xét

0 Nhận xét