Hiển thị các bài đăng có nhãn tin-ca-pheHiển thị tất cả
Giá cà phê hôm nay 21/6: Tăng nhẹ 100 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 20/6: Tăng nhẹ 200 - 300 đồng/kg trong tuần này
Giá cà phê hôm nay 19/6: Đồng loạt tăng giá 400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 18/6: Quay đầu giảm trở lại
Giá cà phê hôm nay 17/6:  Mức thu mua được điều chỉnh tăng 400 - 600 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 16/6: Giá thu mua cao nhất theo ghi nhận là 35.300 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 15/6: Giảm mạnh 300đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 14/6: Giữ giá trong khoảng 33.300 - 35.500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 13/6: Giảm mạnh 400 - 600 đồng/kg trong tuần qua
Giá cà phê hôm nay 12/6: Tăng nhẹ 100 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 11/6:  Mức thu mua cao nhất theo ghi nhận là 35.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 10/6: Đồng loạt giảm 200 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 9/6: Quay đầu giảm mạnh
Giá cà phê hôm nay 8/6: Đồng loạt tăng 100 đồng/kg đến 200 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 7/6: Đi ngang dao động 33.900 - 34.800 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 6/6: Thị trường tăng nhẹ trong tuần qua từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 5/6: Tăng 200 - 400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 4/6: Quay đầu giảm trở lại
Giá cà phê hôm nay 3/6: Tiếp tục tăng 100 - 200 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 2/6: Tiếp tục tăng 100 - 200 đồng/kg