Hiển thị các bài đăng có nhãn tin-ca-pheHiển thị tất cả
Giá cà phê hôm nay 30/7: Quy đầu giảm 500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 28/7: Quay đầu giảm 500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 27/7: Trên ngưỡng 38.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 26/7: Điều chỉnh tăng 100 - 200 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 25/7: Dao động trong khoảng 36.700 - 37.700 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 24/7: Duy trì đà tăng trên diện rộng
Giá cà phê hôm nay 23/7: Trên đà tăng mạnh
Giá cà phê hôm nay 22/7: Dao động từ 35.600 - 36.800 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 21/7: Tăng trở lại tại các địa phương trọng điểm
Giá cà phê hôm nay 20/7: Quay đầu giảm 400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 19/7: Giá cà phê trong khoảng 35.300 - 37.700 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 18/7: Dao động trong khoảng 35.300 - 37.700 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 17/7: Quay đầu tăng 100 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 16/7: Cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 15/7: Điều chỉnh tăng 500 đồng/kg trên diện rộng
Giá cà phê hôm nay 14/7: Quay đầu giảm 500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 12/7: Giá thu mua dao động trong khoảng 35.300 - 37.700 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 11/7: Thị trường tăng nhẹ 400 - 500 đồng/kg
 Giá cà phê hôm nay 10/7: Đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 9/7: Đồng loạt tăng 100 đồng/kg trên diện rộng